Byggarbetsplats kan få vite för bristande skydd

Arbetsmiljöverket har hittat allvarliga brister när det gäller säkerheten vid en byggarbetsplats i Sigtuna kommun. Vid ett besök konstaterades bland annat brister i fallskydden.

Dessutom var området inte avspärrat eller skyltat för att säkerställa att ingen obehörig kunde ta sig in på området.

Verket meddelar nu ett förbud enligt arbetsmiljölagen och om arbetsgivaren inte rättar sig efter det, hotar ett vite på 50.000 kronor.