Uppsalas fattiga barn kartläggs

4:26 min

Enligt Röda korsets definition av barnfattigdom finns runt 4000 fattiga barn i Uppsala kommun. Det inbegriper alla familjer som får försörjningsstöd och just nu kartläggs deras situation på uppdrag av barnombudsmannen.

- Man kan naturligtvis diskutera om det handlar om fattigdom, men jag tycker att man måste se till hur samhället i övrigt ser ut. Vi måste tala om fattigdom när man inte kan konsumera som andra, när man riskerar att halka efter i skolan eller inte kan köpa glasögon, säger Stina Fernqvist som är projektledare för kartläggningen och forskare på Sociologiska institutionen på Uppsala universitet.

Hon använder sig själv av Röda korsets definition och gör kartläggningen efter den. I juli ska hennes del vara klar och då går den tillbaka till barnombudsmannen som har beställt den.

- Vi måste titta nogrannare på hur det ser ut för barnen i Uppsala och hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt, säger barnombudsman Lisa Skiöld.

Vad exakt är det ni ska titta på?

- Vilket stöd som finns och hur behovsbedömningarna görs av till exempel skolpersonal och frivilligorganisationer.

Vad ska ni göra med den här kartläggningen när den är klar?

- Då ska vi vända oss till politikerna som är ansvariga för att se till att barnen får det stöd de behöver enligt barnkonventionen och de mål som kommunen har satt upp, säger Lisa Skiöld barnombudsman i Uppsala kommun.