Schemaomläggning skapar oro på Akademiska

1:59 min

I år ska Akademiska sjukhuset i Uppsala minska antalet anställda. Det görs nu genom att schemat har lagts om med kortare men fler arbetspass för vårdpersonalen. Men personal på sjukhuset anser att de numera inte har tid att göra sitt jobb på ett bra sätt.

Överlämningen när kvällsskiftet går på måste numera göras så snabbt att personalen inte har tid att ordentligt sätta sig in i patienternas situation enligt personal på sjukhuset.

– Jag hinner inte läsa på alla patienter fullt ut och har därmed inte koll under eftermiddagsronden vad som kan behöva göras. Har jag inte full koll så får inte patienten den vård som behövs, säger sjuksköterskan Marika Nyman som jobbar på en vårdavdelning för kärlkirurgi.

Efter schemaomläggningen som Akademiska sjukhuset genomförde den första februari har vårdpersonalen fått kortare men fler arbetspass. Syftet är att det ska gå att minska antalet anställda på sjukhuset.

Akademiska sjukhusets chef Lennart Persson har krav på sig att göra sjukhuset effektivare, och det är det han har försökt göra.

– Genom att reducera arbetstiden till åtta timmar per dag får vi femdagarsvecka. Det betyder att verksamheten på fredagar kommer att öka på sjukhuset med fler operationer och mottagningar öppna, säger Lennart Persson.

Då blir det mer vård för pengarna. Ett effektivare sjukhus är tanken. Men personal vi har pratat med tycker att det också har blivit stressigare.

Sjukhuschefen säger att dom jobbar för att klara både vården, en bra arbetsmiljö och ekonomin.

Kommer det att gå?

– Ja, det är vår utgångspunkt. Men det är inte lätt. Vårdpersonalen anstränger sig nu till det yttersta för att klara detta, säger Lennart Persson.

Sjuksköterskor på sjukhuset säger att det blir har blivit tajtare med det nya schemat på eftermiddagarna - eftersom kvälls och dagpasset nu har får vara i tjänst max en och en halv timme samtidigt.

– Eftermiddagspassen ska hinna med mycket mer. Under perioder av hårt tryck på avdelningen så blir det väldigt mycket stressigare, säger sjuksköterskan Ylva Erickson som jobbar på en avdelning för tidigt födda barn.

– Det är ett hårt tryck på vår avdelning. Och det har det alltid varit. Men nu är trycket ännu högre eftersom vi ska utföra samma arbete på kortare tid, säger sjuksköterskan Marika Nyman som jobbar på en vårdavdelning för kärlkirurgi.