Beslut om utgrävning i centrala Enköping dröjer

Turerna kring den planerade arkeologiska utgrävningen av kvarteret fältskären på Pausparkeringen i centrala Enköping fortsätter. Länsstyrelsen har beslutat att utgrävningar ska göras innan platsen bebyggs och i tisdags skulle kommunstyrelsen ha godkänt detaljplan och exploaterinsgsavtal.

Men då länssytrelsen ännu inte informerat om vad utgrävningen kommer kosta kunde inget beslut tas, säger kommunstyrelsens ordförande till Enköpingsposten.

Planen är att det på platsen ska byggas parkeringshus, bostäder o butiker.