Järnåldersfynd från Gamla Uppsala visas upp

Nu ska de finaste fynden som hittades under utgrävningarna i Gamla Uppsala förra året visas upp för allmänheten. Fynden är från järnåldern och medeltiden, ungefär från år 0 till 1500-talet.

De arkeologiska utgrävningarna görs inför utbyggnaden av Ostkustbanan och kommer hålla på fram till 2014.

Från den 1 mars till den 7 april visas fynden på Upplandsmuseet.