Fp: "Uppsalas skolor styrs omodernt och ineffektivt"

1:29 min

Folkpartiets kommunalråd i Uppsala Mohamad Hassan öppnar nu för att ändra kommunens organisaton när det gäller skolfrågor och kultur. Systemet med att en del politiker är beställare och andra politiker är utförare är ett krångligt system som skapar onödigt dubbelarbete inom skol- och kulturpolitiken, säger Mohamad Hassan.

– Jag har inte mött en enda lärare eller övrig skolpersonal som tycker att det här är en bra modell. Och de kommuner som har haft den här modellen inom skolan har avskaffat den för länge sedan.

Uppsala kommun införde sin nuvarande organisation för tio år sedan efter att systemet med kommundelsnämnder avskaffades.

Organisationen har gått ut på att det ska finnas politiker som beställer verksamhet medan andra politiker ansvarar för utförandet inom olika områden, som till exempel inom just skola och kultur.

Tanken är att effektivitet ska vinnas genom att inte bara en part fattar beslut utan att argumenten prövas av två parter.

Men Mohamad Hassan menar att det nu är angeläget att ändra den här modellen, åtminstone när det gäller skolan och kulturen.

– Jag föreslår att man ska se över hela modellen men de två områden som jag utpekar är skola och kultur. Där visar mina erfarenheter från skolområdet att den modellen inte har fungerat.

– Det är otydligt vem som fattar vilka beslut.

De andra borgerliga partierna är tills vidare avvaktande till förslaget.

– Både ett ja och ett nej så tillvida att jag inte tror att modellen ser ut om tio år som den gör idag, säger moderaten Cecilia Forss.

– Vi ska alltid undvika dubbelarbete men jag tror inte på en ren övergång till en ren förvaltningsmodell, säger hon.