"Bra att lagstifta för surrogatmödraskap" menar överläkare i Uppsala

3:44 min

- Det finns en plats för surrogatmödrarskap i Sverige. Det säger överläkare Kjell Wånggren vid Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset. Han tycker att rapporten som idag kom från Statens medicinsk-etiska råd, och som föreslår att tillåta surrogatmödraskap i Sverige, är välgenomarbetad och anpassad till hur det fungerar i Sverige idag. 

Rapporten kommer från Statens medicinsk-etiska råd, där man behandlar etiska aspekter på assisterad befruktning, och föreslår alltså bland annat att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. Kjell Wånggren menar att om surrogatmödrarskap är allt igenom altruistisk och sker utan kommersialism och tvång så är det ett bra sätt för par som inte själva kan bära en graviditet.

Hittills har 100 par i Sverige åkt utomlands för att genom en surrogatmamma få barn, berättar Kjell Wånggren.