debatt om akademiska sjukhuset

Inga svar från politiker om vårdplatserna räcker

2:01 min

Neddragningen av antalet vårdplatser på Akademiska sjukhuset har gjort vården ineffektiv. Det var en synpunkt som kom fram när sjukhusets situation debatterades i P4 Uppland i kväll. Men politikerna ville inte svara på om vårdplatserna räcker till.

Läkarnas tid går åt till fel saker sa infektionsläkaren Erik Salaneck:

– Vi läkare använder otroligt mycket tid åt att leta efter platser att vårda våra svårt sjuka patienter på. Det är ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar, sa Erik Salaneck som också menade att Akademiska sjukhuset skulle få en effektivare och billigare vård om antalet vårdplatser blev fler.

Sjukhusledningen hade valt att inte delta i debatten. Det var däremot ansvarig politiker - folkpartiets landstingsråd Ludvig Larsson. Men han ville inte svara på hur neddragningen av vårdplatser har genomförts. Hans svar var att vårdcentralerna borde avlasta sjukhuset mer:

– Akademiska sjukhuset är inte en ensam del i vårdkedjan. Vi måste lägga mer ansvar på primärvården, sa Ludvig Larsson.

Det togs ett politiskt beslut för ett år sen att Akademiska sjukhuset ska genomföra en sparplan där det ingår att minska antalet vårdplatser med 40 till 50 stycken. Det har genomförts. Men de både politikerna i debatten duckade för frågan om vårdplatserna nu räcker till.

– Jag och Ludvig kan inte säga hur många vårdplatser det ska finnas. Men det vi ska ställa krav på är att patienterna får relevant vård, sa Socialdemokraternas landstingsråd Vivianne Macdisi.

Men en som tyckte att minskningen av antalet vårdplatser har gått för långt var läkarfackets Anna Rask Andersen.

– Det finns inte en ledig plats för att ta emot en patient med svår hjärnhinneinflammation eftersom det har gått för långt med platsreduktionen. Det här är fel. Ni måste ändra er. Det måste vara slut på underfinansieringen av Akademiska sjukhuset, sa Anna Rask Andersen som är huvudskyddsombud vid Upplands allmäna läkareförening.

–  Vi måste se till att det finns platser i kommunen så att det finns platser att flytta patienter vidare till när man är klar på Akademiska sjukhuset,  sa folkpartiets landstingsråd Ludvig Larsson som svar på kritiken från läkarfacket.