Polisen vill minska antalet illegala vapen

0:38 min

I dag börjar en tre månaders vapenamnesti då det är fritt fram att lämna in sina vapen hos polisen utan att staffas, även om man saknar tillstånd. Syftet är att minska antalet illegala vapen. Det säger David Johansson, som är polis i Uppsala.

– Man har sett att innehavarna av illegala vapen är inte prövade och kontrollerade och risken finns att vapnen kommer till brottslig användning. Bristande hantering leder också till allvarliga olyckor.

Kommer det in några vapen som förekommer i brott?

– Vi hoppas att det ska komma in sådana vapen också.

Hur många får ni in?

– 2007 fick vi in cirka 600 vapen i Uppsala och i landet i stort var det runt 13 000 vapen, säger polisen David Johansson.

Det är Sveriges tredje vapenamnesti, som startar, och syftet är att få bort alla okontrollerade vapen. Under den senaste vapenamnestin 2007 fick polisen in 13 000 vapen och 14 ton ammunition.