Ingvar Blomster slutar

Stadsbyggnadskontorets chef i Uppsala Kommun, Ingvar Blomster slutar.

Han har fattat beslutet själv å enligt honom beror det på hans ålder och på att han vill trappa ner. Blomster har varit chef för kontoret i 10 år.