Få personer med utländsk bakgrund i idrottsstyrelser

Personer med utländsk bakgrund får inte plats i styrelserna i länets idrottsföreningar. Av totalt 500 ledamöter i de största klubbarna är det bara två som har utländsk bakgrund, det visar en granskning som Upplandsnytt har gjort.

Upplandsnytt har tittat på ett 60-tal av de största idrottsklubbarna i Uppland. Vi har granskat klubbarnas huvudstyrelser och trenden är tydlig. Bland 500 ledamöter så fanns det under förra året bara två med utomnordisk bakgrund, en av de kommer från ett land utanför Europa.

Fabian Fahimi, ledamot i Uppsala IF:s styrelse kom till Sverige från Iran 1983. Då var han tonåring och började spela fotboll. Efter ett tag som vanlig utövare så började han engagera sig som hjälptränare i en klubb i Uppsala, och det var där han först märkte av oviljan hos ledare och styrelseledamöter att släppa in honom i verksamheten.

Reporter Alexander Gagliano