Få Norrtäljebor vet hur man påverkar politiska beslut

Få invånare i Norrtälje kommun vet hur man påverkar politiska beslut. Det visar en enkät som kommunen utfört på uppdrag av Demokrati- och förtroendemannakommittén.

Enkäten skickades ut till 1000 kommunivnånare och av dom svarade bara 46 procent att dom vet var de ska vända sig för att påverka beslut. I åldersgruppen 18-32 år är siffran ännu lägre, 20 procent. Det skriver Norrtelje Tidning.