Många anmäler dåligt bemötande inom vården

Anmälningarna till landets patientnämnder om dåligt bemötande inom vården har på fyra år ökat med drygt 40 procent. Ökningen kan till och med vara ännu större.

Patienombudsmannen i Uppsala län fick ta emot 137 fall av anmälningar om dåligt bemötande från vårdpersonal under förra året.

Eva Åkerlind, patientombudsman i Uppsala säger att man verkligen märkt av ökningen.

-Det handlar om allt från att vårdpersonalen inte hälsar till betydligt grövre kränkningar som att man blivit utskälld eller nonchalant bemött.