Fossmo begär resning på nytt

Knutbypastorn Helge Fossmo ger inte upp sin kamp för att få en ny prövning av hans fall. Nu har han vänt sig till justitiekanslern JK, för att få sitt fall prövat.

Högsta domstolen har ju tidigare nekat Fossmo prövningstillstånd, men nu vill Fossmo att JK omprövar hans fall.
Som skäl framhåller han framförallt att bevisningen i målet helt grundades på barnflickan Sara Svenssons vittnesmål. Eftersom hon dömdes till vård kan hennes vittnesmål inte väga så tungt, anser Fossmo i sin skrivelse till JK.
Helge Fossmo har tidigare också anmält åklagarna i målet, Anne Sjöblom och Elin Blank för att de ska ha agerat felaktigt under utredningens gång.