Ointresse för att få med invandrare i idrottsklubbarnas styrelser

Jobbet med att rekrytera personer med invandrarbakgrund till idrottsklubbarnas styrelser är lågprioriterat. Det visar den granskning som Upplandsnytt gjort bland de största idrottsföreningarna i Uppsala län.

Av totalt 500 styrelseledamöter vi granskat har bara två utländsk bakgrund.

- Det finns inget uttrymme för den typen av satsning, säger Inger Andreasson, ordförande i uppsalalaget Vindhemspojkarna.

Som du kunde höra i morse i Upplandsnytt så visar den granskning som vi gjort av de 60 största klubbarna i Uppsala län att av 500 styrelseledamöter så var det under förra året bara två som hade utländsk bakgrund. Neno Dervovic och Andres Palestro spelar fotboll i Danmarks IF.

Men enligt de klubbar vi pratat med så är inte ungdomarnas föräldrar som har invandrarbakgrund intresserade av barnens aktiviteter.

Alla styrelser som vi varit i kontakt med säger att det är viktigt att få in fler personer med invandrarbakgrund i styrelserna men att det jobbet är lågprioriterat. En annan klubb där det saknas personer med utländsk bakgrund i styrelsen är Storvreta IK, där Tomas Landberg är tillförordnad ordförande. Han säger att det är valberedningarna i klubbarna som borde vidga vyerna mer när de ska ta fram förslag till styrelseledamöter.

Konkreta förslag på vad som kan göras finns inte hos klubbarna. De flesta säger att de är öppna för alla, och att de försöker, men samtidigt att de inte riktigt tänkt på just det här med personer med utländsk bakgrund i styrelserna.