Spanska språket utan kritik på Uppsala Universitet

Allt fler läser spanska på högskolenivå, men samtidigt så har studenternas förkunskaper blivit sämre. Det är högskoleverket som utvärderat spanskämnet vid universitet och högskolor. På flera lärosäten anser högskoleverket att kompetensen är för dålig för att låta studenter ta magisterexamen i ämnet, men Uppsala universitet klarar sig undan kritik.