"Klubbarna kan göra mer"

Integrationen inom idrottsklubbarnas styrelser har misslyckats, och föreningarna borde kunna göra mer för att få in fler med utländsk bakgrund på styrelseposter.

- Först trodde jag inte att det var så få med utländsk bakgrund i styrelserna, men det är ju bara att beklaga, säger Örjan Abrahamsson, ordförande i Upplands idrottsförbund.

Upplandsnytts granskning visar att av 500 ledamöter bland de 60 största klubbarna i länet har bara två invandrarbakgrund.

Örjan Abrahamsson på Upplands idrottförbund blev förvånad när vi berättade om vår undersökning. Hans gissning låg på ett femtiotal personer och inte två. Och han vet vad både klubbarna och det uppländska förbundet måste göra:

- Utbilda, informera, berätta om svenskt föreningsliv.

- Vad tycker du då om föreningarnas försök fram till nu?

- Ja, tycärr har det inte gått så bra. Uppanbarligen är det ganska dåligt. Det finns mycket mer man kan göra, säger Örjan Abrahamsson.

- Är det ett misslyckande?

- Det är naturligtvis inte ett lyckat resultat, men jag hoppas att klubbarna tar till sig den här informationen och att man försöker skaffa sig en handlingsplan för hur man ska lyckas bättre, säger han.

Upplands idrottsförbund kan inte kräva av klubbarna att de ska ha fler med invandrarbakgrund i styrelserna, men man kan som sagt informera och visa föreningarna hur de ska gå tillväga. Men Örjan Abrahamsson medger att de inte lyckats så bra med det heller.

- Uppenbarligen har vi inte lyckats om man ser på resultatet av det hela. De här frågorna har kommit lite i skymundan.

- Hur ser det ut i er styrelse i Upplands idrottsförbund?

-  Vi har inte heller någon med invandrarbakgrund. Det är inte heller bra, men det är svårt att rekrytera folk till den här typen av poster, avslutar Örjan Abrahamsson.