Bodénhuset rivs

Det så kallade Bodénshuset i kvarteret Gerd i Uppsala ska rivas. Det beslöt Uppsala kommuns fastighetsnämnd på tisdagen. Huset är det sista i kvarteret där Uppsala konsert- och kongresshus ska byggas, de övriga har redan rivits.

Rivningsarbetena börjar så snart den sista hyresgästen har flyttat ut vilket ska ha skett senast 15 februari.