Justitiekanslern överklagar domen

I dag lämnar Justitekanslern in överklagan i målet där två juridikstudenter stämt Uppsala universitet för diskriminering.

Domen som kom i förra månaden gav studenterna rätt och de fick 75 000 kronor var i skadestånd.

Men Justitiekanslern, som företräder staten, ansåg däremot inte att Uppsala Universitet bedrev otillåten etnisk diskriminering och överklagar alltså domen i dag.