Sparkad chef fick 100 000 kronor i skadestånd

Den före detta arlandachef som var inblandad i en muthärva på Luftfartsverket och avskedades hösten 2003 får nu skadestånd på 100 000 kronor efter en dom i Arbetsdomstolen.

Luftfartsverket har nämligen inte kunnat styrka att mannen verkligen tänkt låta verket betala privata inköp. Inte heller har man kunnat styrka att han tagit emot någon muta.

AD skriver att det visserligen finns flera omständigheter som talar för att han haft för avsikt att låta arbetsgivaren stå för kostnaderna men anser det inte styrkt fullt ut och då får man inte säga upp någon.