Idrottsklubbar agerar rasistiskt

Att Idrottklubbarnas styrelser inte består av fler personer med utländsk bakgrund är en sorts rasism. Det menar Jesper Fundberg som är etnolog och undervisar på bland annat Idrottshögskolan.

Jesper Fundberg menar att alla har olika föreställningar om varandra. De vi kallar invandrare har tankar om hur svenskar är och de vi kallar svenskar har föreställningar om hur invandrare är. Men konsekvenserna av det här skiljer sig eftersom man som grupp redan befinner sig i olika positioner i samhället.

Oavsett vem man frågar så svarar de flesta likadant på frågan varför det finns så få med invandrarbakgrund i styrelserna.

* De har inte det ideella tänkandet och föreningskulturen i sig som vi.

* De har inte den språkliga kompetensen, och kunskapen om det svenska samhället.

* De är inte intresserade, de dyker ju aldrig upp på matcherna eller på träningarna.

-Det här är typiskt, man vill lägga problemet på någon annan så att det inte är klubbarna själva som orsakat detta. Svaren är exempel på vad man svarar för att själv inte behöva ta ansvar för situationen, säger Jesper Fundberg.

-Men de flesta vill vara öppna, vidsynta och göra bra saker, men när det kommer till handling så är man låst till ett visst synsätt. För att kunna ändra på detta så måste man arbeta hårt och det kan vara ganska jobbigt.