Rätt att låta knutbypastorn vara vårdnadshavare

Socialtjänsten i Uppsala gjorde inte fel när de lät Knutbypastorn Helge Fossmo fortsätta ha vårdnaden om sina barn, trots att han dömts för inblandning i mordet på deras styvmamma.

Det var inte heller fel att låta barnen bo hos pastorns syster. Det anser Länsstyrelsen som utrett frågan.

Efter kritiken som riktades mot kommunen anmälde socialnämnden sig själva.

Barnen juridiska ombud, Ann-Marie Bonde ansåg i somras att placeringen var märklig. Barnen fick inte heller någon professionell hjälp menade hon och med tanke på bakgrunden var inte systerns familj lämplig.

Men länsstyrelsen anser inte att kommunen gjorde fel - de skulle se till barnens bästa och det har de gjort. Systerns familj var trygg, redan godkänd och utredd som familjehem, dessutom erbjöds de professionell hjälp.

Efersom pappan och vårdnadshavaren Helge Fossmo godkänt placeringen och vården har det inte funnits någon anledning att ta till tvångsmetoder.

Socialnämnden gjorde inte något fel med tanke på hur många svåra överväganden de tvingades göra. Däremot påpekar länsstyrelsen att socialnämden så småningom borde överväga om Helge Fossmo ska fortsätta vara vårdnadshavare eftersom han är dömd till livstids fängelse och kommer under tiden i fängelse inte aktivt att kunna ta tillvara på barnens intressen.