3000 nya studentbostäder behövs

Uppsala studentkår har undersökt bostadssituationen för studenterna. Man drar slutsatsen att det behövs ca 3000 nya studentbostäder. Undersökningen visar  att andrahandsboendet har ökat, och att antalet studenter som ställer sig i bostadskö innan de antagits ökat.

Uppsala studentkår har med stöd av Uppsala universitet och Uppsala kommun låtit ett analysföretag undersöka studenternas bostadssituationen. Resultatet är blandat. Jämfört med tidigare undersökningar oroar sig färre studenter för sin bostadssituation. Samtidigt så anser 89% av studenterna att det råder brist på bostäder. 28% uppger att de på något sätt påverkats av bostadsbristen.

Undersökningen visar också att andrahandsboendet har ökat, samtidigt har det inkommit fler och fler rapporter om de ockerhyror som råder på andrahandsmarknaden. Allt fler studenter ställer sig också i bostadskö innan de blivit antagna. Majoriteten av dessa står i kö nästan ett år innan sin antagning, vilket är en fördubbling av kötiden sedan år 2000.

Slutsatsen som Uppsala studentkår drar av denna rapport är att det behövs ungefär 3000 nya studentlägenheter för att ta hand om det behov som finns just nu. Undersökningen är den största som genomförts sedan år 2000.