Omfattande extrainkomster för riksdagsledamöter

Enligt en granskning genomförd av TT så är det många politiker i riksdagen som har omfattande extrainkomster. Med på listan finns uppsala politikerna Lennart Hedquist (m) och Tone Tingsgård (s). Listan toppas av Gabriel Romanus (fp) från Stockholm som tjänar 951 068 skr ovanpå sin riksdagslön på 520 453 skr.

Många riksdagsledamöter extraknäcker. I flera fall handlar det om uppdrag som ger flera hundra tusen kronor extra om året, förutom riksdagslönen. Lennart Hedquist (m) och Tina Tingsgård (s) är två riksdagsledamöter från Uppsala med ordentligt tilltagna extra inkomster.

Lennart Hedquist tjänar enligt 2003 års taxering 566 361 skr. Samtidigt plockar han hem den nätta summan av 432 518 skr på olika extraknäck vid sidan av riksdagen. Extraknäcken motsvarar 43% av hans taxerade inkomst 2003. Ett av hans många extra uppdrag är ordförandeskapet i kommunrevisionen i Uppsala. Lennart Hedquist kommenterar med att det finns gott om tid över för extraknäck.

- Antalet riksdagsledamöter är på tok för många. Särskilt socialdemokraterna som är så oerhört många har rimligen svårt att sysselsätta alla i riksdagen, säger Hedquist.

Tone Tingsgård som sitter i riksdagen för just Socialdemokraterna har också uppgett betydande extrainkomster. Hennes extrainkomster uppgår till 136 325 kr vilket motsvarar 18% av hennes taxerade inkomster för år 2003. Hennes riksdagslön uppgick till 136 325 skr.

Det är TT som har gjort en omfattande granskning av alla riksdagsledamöters taxerade inkomster.