Olika uppfattningar om drogtest

Moderaterna har i en motion väckt förslaget om obligatoriska drogtester för landstingets anställda. Idag finns frivilliga drogtester för anställda i landstinget, eller tester när man misstänker att någon har ett missbruk. Om majoriteten skall säga ja till förslaget måste man kunna påvisa att dorgproblemet är omfattande. Det uppger Mats O Karlsson, socialdemokratiskt landstingsråd i Uppsala län.