"Jag förstår klubbarna"

Nu uttalar sig till sist även idrottsministern Bosse Ringholm om Upplandsnytts granskning av idrottsklubarna. Han uppger att han har förståelse för klubbarna. Även om Bosse Ringholm har förståelse för att klubbarna så anser han ändå att föreningarna kan göra mer för att få in fler med invandrarbakgrund i föreningslivet.