Fortsatt ökning av klotter i Håbo

Problemet med klotter i Håbo kommun ser inte ut att bli bättre. Trots att man för ett år sedan startade det nya projektet ”nolltolerans” för att motverka förstörelsen, så har antalet anmälningar fortsatt att öka och kostnaderna för sanering stiger.

För ganska exakt ett år sen så infördes ”nolltolerans” mot klottret i Håbo. Projektets grundidé är att få bort skadegörelsen inom 24 timmar och att få kommunen, företagare, poliser och Håboborna att bli bättre på att samarbeta i kampen mot klottret.

Utslaget per invånare hade den lilla kommunen Håbo de största problemen med klotter i Uppsala län under 2003. Där gjordes då 102 anmälningar om klotter, och när man nu ser tillbaka på 2004, så har siffran stigit till 138 anmälningar.