Utan betygssystem skulle stressen försvinna

I morse berättade vi hur betygshetsen bland juriststudenter leder till bokstölder, böcker som rivs sönder och göms undan, som ett sätt att konkurrera med andra studenter om toppbetygen. På juridiska institutionen är problemet med betygsstress bland studenterna välkänt, och en lösning skulle vara att ta bort betygsssystemet.

Problemet med betygsstress är välkänt, även om man från institutionens sida inte har klart för sig i vilken omfattning det kan leda till bokstölder och undangömda böcker. Men däremot vet man att orsaken till betygsstressen är den hårda konkurrensen om tingsplatser. Att under två år få arbeta vid en tingsrätt är en förutsättning för att kunna bli domare eller kronofogde och i övrigt en viktig merit. Men på landets domstolar finns det bara plats för var tredje juriststudent. Det är domstolsverket som anställer tingsnotarierna och eftersom det bara finns en enda arbetsgivare så blir det till ett nålsöga för studenterna.

Domstolsverket anser att betygen behövs för att kunna välja ut de som ska få tingsplats eftersom det är nyutexaminerade studenter som ofta saknar andra meriter än sin examen. Men Sverker Schultz säger att man borde gå även på andra meriter

Han uppskattar att ungefär hälften av lärarna på juridiska institutionen i Uppsala vill att man tar bort dagens betygssystem mot ett som bara innehåller godkänd och underkänd. Det skulle isåfall tvinga domstolsverket att välja ut tingsnotarier på något annat sätt.