Busstrafiken i ekonomisk kris

Busstrafiken i Uppsala dras åter med ekonomiska problem. Gatu och Trafiknämnden kommer idag att överlämna en skrivelse till Kommunstyrelsen för att uppmärksamma dom på problemet.

Ja vad skall man göra. Det är vad Hilde Klasson och Gatu och Trafiknämnden hoppas att kommunstyrelsen kan ge svar på. På Upplands Lokaltrafik anser man att en höjning av kommunbidraget vore den enklaste lösningen, men om det inte är möjligt då vill man hellre ha en prishöjning. Peter Eklund är trafikchef på Upplands Lokaltrafik.

Anledningen till det väntade underskottet om 10 - 12 miljoner är det nya löneavtalet med busschaufförerna som trädde i kraft den 1 februari, samt höjd dieselskatt. Om majoriteten öppnar för en en prishöjning så kan periodkorten bli 40 kronor dyrare, och resorna på värdekorten kan bli 2 kronor dyrare.  Prishöjningsalternativet som Peter Eklund förespråkar är dock inget som resenärerna vill ha, tvärtom.