Inga åtgärder efter dödsfall vid transformatorstation

Elsäkerhetsverket har nu utrett händelsen den 23 januari när en man från Tierp omkom vid ett inbrott i en transformatorstation för att stjäla koppar i samband med inbrottet kom en av tjuvarna i kontakt med starkström. Han föll ihop livlös och avled senare på sjukhus.

Men elsäkerhetsverket vidtar inga åtgärder efter utredningen. De konstaterar att skyddet mot inbrott på stationen, som ligger vid Tierps flygfält, borde förstärkas.

Efter inbrottet har de uppbrutna dörrarna nu reparerats.