Dödsolyckan vid inbrottet utredd

Elsäkerhetsverket har nu utrett dödsolyckan i samband med ett inbrott i Tierp tidigare i år. Verket har bestämt att de inte går vidare med utredningen.

Det var den 23 januari som en man från Tierp omkom i samband med ett inbrott i en transformatorstation. Han och hans kumpan hade brutit sig in för att stjäla koppar då mannen kom i kontakt med starkström. Han föll ihop livlös och avled senare på sjukhus.

Men elsäkerhetsverket vidtar alltså inga åtgärder efter utredningen. De konstaterar att skyddet mot inbrott på stationen, som ligger vid Tierps flygfält, borde förstärkas.

Efter inbrottet har de uppbrutna dörrarna på transformatorstationen reparerats.