Större beroende av socialbidrag än befarat

Socialbidragsberoendet bland Uppsalaborna är mycket större än man hittills befarat. Trots att socialbidrag bara är tänkt som tillfällig hjälp har var tredje bidragstagare levt på socialen i tre år eller mer. Det visar en ny undersökning från Uppsala kommun.

- Jag blev överraskad över att det rörde sig om såpass unga människor. Nästan två tredjedelar är mellan 25 och 44 år. En hög andel har dålig självtillit och tappad framtidstro, säger Lennart Andersson, verksamhetschef för arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

Socialbidrag kan användas av de som behöver tillfällig hjälp för att betala mat och hyra och inte har ett vanligt arbete eller får a-kassa. För många Uppsalabor har det istället blirit den huvudsakliga inkomstkällan år från år. Av samtliga 3 500 hushåll som fick socialbidrag i Uppsala var det drygt 1 100 som levt på bidrag i minst tre år.

Av undersökningen framgår att en majoritet av de långvarigt socialbuidragsberoende har invadnrarbakgrund. Det är människor som kan ha bra utbildningar och sökt åtskilliga jobb, men som inte fått chansen att visa vad de går för på ett vanligt jobb.

- Femhundratusen jobb försvann i början av nittiotalet och samtidigt som vi hade en stor invandring. Många hamnade i ett utanförskap som tyvärr blev långvarigt, säger Lennart Andersson.