Namnlistor över katastrofoffren släppt

Idag på morgonen offentliggjorde Rikspolisstyrelsen listan över saknade och omkomna svenskar efter tsunamikatastrofen i Asien.

Listan innehåller för närvarande 565 personer varav 43 är identifierat avlidna. Från Uppsala län är det 20 personer som finns med på listan, de flesta kommer från Uppsala. En av de 20 har identifierats. 
Upplandsnytt kommer under dagen att publicera listan över saknade från Uppsala län. Först måste dock materialet från Rikspolisstyrelsen bearbetas. Hela listan kommer att finnas på vår hemsida.