Bakslag för PEAB om Stadshotellet

Länsstyrelsen i Uppsala har avslagit PEABs överklagande av planerna för Stadshotellet i Enköping. PEAB har överklagat kommunfullmäktiges beslut eftersom beslutet som innebär att Stadshotellet inte får rivas skulle medföra en så stor kostnad för företaget att ett genomförande inte är möjligt.

Men Länsstyrelsen påpekar i sitt beslut att kommunens bedömning att Stadshotellet bör bevaras är väl motiverad och har stöd i plan- och bygglagen.