Östhammar skaffar etanolbilar trots att det saknas pumpar

Östhammars kommun har nyligen köpt in 25 nya bilar till kommunen. Bilarna går på etanol, trots att det inte finns en enda etanolpump i hela kommunen.

Det kan komma att dröja innan det går att tanka etanol i Östhammar. Idag finns det inte en enda pump i hela kommunen. Trots detta har kommunen i sin senaste upphandling av tjänstebilar köpt in ett stort antal så kallade hybridbilar som går på både bensin och etanol. Kommunen vill på det sättet välja ett miljövänligare alternativ. Per Engström är ekonomichef i Östhammars Kommun:

- Under den här treårsperioden beräknar vi att vi ska leasa ungefär 25 bilar.

Fast det kan dröja åratal innan du kan tanka?

- Vi bedömer att det inte kommer dröja åratal ...min förhoppning är att det kommer lösa sig under året.

Ekonomichefen Per Engström ser alltså positivt på möjligheterna att kunna tanka etnaol i Östhammar i framtiden. Men Rune Lindgren som har en OKQ8-mack tror inte att det kommer att gå så fort....:

- Det är för liten marknad.

Är det en stor satsning?

- Ja, det är det. Det måste vara speciella cisterner och pumpar, och speciella bilar som kör ut det. Det ligger en bit fram i tiden är jag rädd för.

Än så länge har kommunen inte kört bilarna en enda mil på etanol, enligt ekonomichefen i Östhammars kommun Per Engström.

- Jag skulle tro att det är noll. Men det här är också ett sätt att öka trycket på bensinbolagen.

OKQ8 kommer under den närmaste framtiden att besluta om de tänker sätta upp en etanolpump i Östhammar.