Kraftig befolkningsökning i Uppsala län

Befolkningsökningen i Uppsala län fortsätter att växa snabbt. Under 2004 har Uppsala kommun en tillväxt på drygt 1400 personer, vilket är 400 fler än de två åren innan.

Även i Enköping, Håbo och Knivsta kommuner redovisar man en befolkningesökning, visar siffror från Regionförbundet.

I Tierp däremot så minskar befolkningen för första gången sedan 1999.

Det är bara storstadslänen samt Hallands län som under 2004 haft en större befolkningstillväxt är Uppsala.