Längre serveringstillstånd under bandyfinalen

Länsrätten i Uppsala har beslutat att restaurang Flustret i Uppsala får servera alkohol en timme tidigare än vanligt i samband med bandyfinalen den 20 mars det trots att UppsalaKommun först sa nej till att servera alkohol från klockan tio

När Flustret ansökte om serveringstillstånd från klockan tio i samband med bandyfinalen fick man nej från Uppsala Kommun. Nämnden för serveringstillstånd hänvisade till alkohollagen och menade att serveringtillstånd från klockan tio skulle innebära en ökad tillgång på alkoholdrycker. De borgerliga motsatte sig beslutet och menade att det var obegripligt eftersom bandyfinalen har en äldre publik och är viktig för Uppsalaföretagare när dom ska knyta nya kontakter. En timmes längre servering måste ses som ett litet problem i sammanhanget menade de. I Länsrättens beslut framgår att man tagit hänsyn till att Bandyfinalen sker en gång om året och en timmes längre serveringstillstånd för restaurang Flustret kan inte innebära en ökad tillgång på alkohol