Vassunda skola åter nedläggningshotad

I ett möte med Vassunda skolans skolråd i tisdags fick föräldrarna reda på att skolan återigen är nedläggningshotad.

Dagens nedläggningshot av Vassundaskolan har sin bakgrund i skolans vikande elevunderlag. Skolan har i dagsläget bara 69 barn och har svårt att få ekonomin att gå ihop.

- Skolan kan inte fortsätta som det är idag, säger Camilla Westerborn som är ordförande i Kultur och Socialnämnden i Knivsta kommun. Det vikande elevunderlaget kommer att vända om fyra år då kommer det istället att öka. Camilla Westerborn menar dock att skolan måste fungera fram tills dess och det gör den inte i dagsläget. Något måste göras. Nästa vecka är ett nytt möte inplanerat med föräldrarna. Birgitta Lundin som har barn i skolan tror att nedläggnings beskedet kommer då.