Effektivare sjukvård i Norrtälje

En ny tjänstemannautredning föreslår nu gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun

En slutrapport överlämnades i dag till politikerna i landstinget och kommunen och Mats Törnquist, kommundirektör i Norrtälje, skriver i ett pressmeddelande att bland annat en gemensam organisation för rehabilitering troligtvis skulle vara både effektivare och bättre. Sammanlagt berör förslaget ca 2000 anställda direkt och omsluter ca 1,3 miljarder kronor.