Försämrad vinst för Q-med

Bioteknikbolaget Q-Med i Uppsala redovisar en vinst efter skatt på 263 miljoner kronor för 2004. Det är dock en försämring på drygt 600 miljoner kronor från 2003. Omsättningen steg med 36 procent till 823 miljoner kronor.