Peab överklagar beslut om stadshotellet i Enköping

Efter länssyrelsens beslut om att Stadshotellet i Enköping ska bevaras kommer nu byggföretaget Peab att överklaga domen.

Peab vill riva stadshotellet och bygga bostäder på platsen. Lennart Andrén på Peab säger till Upplandsnytt att han tycker att länsstyrelsens dom är fel eftersom dom inte tar någon ekonomisk hänsyn av rivningsbeslutet, vilket man ska göra enligt plan och bygglagen.