För få psykiatriresurser i länet

Riksförbundet för social och mental hälsa ser med stor oro på den pågående omorganisationen av den psykiatriska vården i Uppsala län. 

Älvkarleby, Tierp och Östhammar blir snart helt utan mottagningar för personer med psykiska besvär och Riksförbundet för social och mental hälsa kräver nu att man skjuter upp stängningen tills alternativen är klara. Det är redan för litet psykiaterresurser i norra länsdelen i förhållande till övriga länet, anser de.