Momsen tillbaka på parkeringsbiljetter

I år får Uppsala kommun tillbaka 23 miljoner kronor från staten för felaktigt inbetald moms på parkeringsavgifter, och du har en chans att få en liten del av de pengarna.

Det förutsätter dock att du under de senaste sex åren sparat på alla dina parkeringsbiljetter.

Enligt ett gammalt beslut i regeringsrätten kan staten inte ta ut moms på kommunernas parkeringsavgifter. Det betyder att kommunerna får begära tillbaks sin felaktigt inbetalda moms för de sex senaste åren. Vilket är precis vad Uppsala kommun gjort

Det betyder också att enskilda medborgare kan kräva sin kommun på de momspengar man lagt i biljettautomaterna under åren. Men kring hela frågan har stor osäkerhet rått. Alf Karlsson är Uppsala kommuns kommunjurist.
- Man har varit lite osäker på vad det är som har gällt, nu får man ta det steg för steg och se hur det utvecklar sig, säger han.

Enligt Lars-Gunnnar Hamberg momsexpert vid Riksskatteverket i Stockolm är det glasklart.
- Har jag blivit påförd moms på en tjänst så får jag gå till den som ställt ut kvittot. Då får man säga att jag vill ha tillbaka momsen, men då måste man ha kvitton.

Alf Karlsson tillstår att privatpersoner kan avkräva Upppsala Kommun pengar för felaktigt inbetald moms.
- Om någon befinner sig i den situationen får de kontakta gatu-och trafikkontoret, säger han.

Kontakta reportern
robert.peszkowski@sr.se