Tidelag ska undersökas

Drygt ett år efter Upplandsnytts rapportering om att flera hundra djur i Sverige årligen utnyttjas sexuellt, har Djurskyddsmyndigheten nu fått i uppdrag av regeringen att undersöka just tidelag.

Djurskyddsmyndigheten har skickat ut enkäter till länsstyrelser, veterinärer, kommuner och polismyndigheter för att försöka få en bild av hur vanligt det är i vårt land.

I vår ska undersökningen vara klar.