Bussresenärer får stå hela motorvägen till Stockholm

Trots att det är trafikfarligt och trots att Swebus lovat att köra fram fler bussar om det finns många resenärer så händer det att bussresenärerna istället får stå hela vägen ner till Stockholm.

- Vid ett tillfälle stod det sju personer hela vägen till Stockholm. Det är synd att det ska behöva hända något innan , säger Dagmar Jonsson.

Swebus har en ”komma fram garanti”. Om bussen blir full så ska det köras fram en ny. Vid ett flertal tillfällen har chauffören istället frågat om det är OK att stå i mittgången istället och slippa betala.

Vägverket arbetar för att på sikt få bort alla stående i bussar på längre turer och i högre hastighet, eftersom det anses vara för farligt. Egentligen är det också Swebus Express policy.

- Vi tycker inte att det är förenligt med god trafiksed, så det ska inte vara så. Jag ska diskutera igenom med den lokalt ansvarige, så ska vi nog få ordning på den här situationen, säger Stefan Carlén, vd Swebus Express.

Kontakta reportern:

maud.johansson@sr.se