"Landstingsanställda kvinnor diskrimineras"

”Vänsterpartiets personallandstingsråd Sören Bergkvist i Uppland kränker landstingsanställda kvinnor”. Det hävdade i dag folkpartiets Maria Mattsson, när landstingsfullmäktige diskuterade förslaget att låta höga kvinnliga chefer utbildas i genuskunskap.

Mattsson undrade varför bara kvinnor skall utbildas i genuskunskap och inte männen.

Sören Bergqvist förstår inte kritiken och menar att det är underligt att bli kränkt av en riktad åtgärd som är till för att stärka kvinnorna.

Till slut beslutade fullmäktige att genusutbildningen skall ges till både kvinnliga och manliga chefer.