Studentkåren vill ha juridisk översyn av stipendieorättvisor

Fler stipendier vid Uppsala universitet kan bara sökas av män - totalt skiljer det en miljon kronor mer som bara män kan söka, det berättade vi i Upplandsnytt imorse. Vid Studentkåren skulle man vilja ha en juridisk översyn av situationen.

- Det är väl ett problem i sig att man inte reflekterat över det här från universitetets sidatidigare. Så att där kanske det skulle behövas en juridisk översyn över just varför det ser ut såhär fortfarande ,säger Anna Eklöf jämlikhetsansvarig på Uppsala Studentkår.

Manliga studenter i Uppsala kan alltså söka en miljon kronor mer i stipendier än kvinnliga studenter- det är donatorerna som bestämt vem som ska kunna söka, och även om det är gammalt och inte stämmer med hur det ser ut vid universiteten idag så har det inte ändrats.

-Det är en historisk rest det är ett bevis för att den här världen har en gång skapades av och för män och att kvinnor kommit in i den här världen på senare tid säger Anna Eklöf på Uppsala Studentkår.

Hon tillägger att det finns många frågor av den här typen att arbeta med och om kårens medlemmar vill att man ska driva den här frågan så kommer man göra det.

Och från Uppsala universitets sida säger man idag att man kan tänka sig utreda det ojämlika i stipendierna om studenterna begär det. Det säger Michael Tuné, ordförande i Universitetets jämställdhetskommitté.