Övergreppsanmälningar ökar

Allt fler fall av grov kvinnofridskränkning anmäls i Uppsala.

2004 var siffran 101 vilket är dubbelt så mycket som 2003, skriver Upsala Nya Tidning.

Enligt Christina Lundh på rikskvinnocentrum kan en förklaring till den stora ökningen vara att den nya lagstiftningen blivit allt mer känd och att flera därför anmäler.