Tropiska växthuset på väg mot räddning

Planen för hur det tropiska växthuset i Uppsala ska kunna öppnas igen börjar ta form. Utsikterna är goda, säger Kurt Rönnblom som utreder frågan på uppdrag av Uppsala kommun och Uppsala universitet.

- Det behövs cirka 10 miljoner kronor, och planen är att jaga sponsorer, säger Kurt Rönnblom.

Sen i december är tropiska växthuset i Botaniska trädgården stängt. Att växthuset behövde renoveras var ingen nyhet, men när arbetsmiljöverket krävde omfattande förbättringar av arbetsmiljön beslutade universitetet sig för att stänga tillsvidare - pengarna för att renovera fanns helt enkelt inte.

Enligt förslaget man nu arbetar med blir första steget att hitta sponsorer som kan betala för ombyggnaden. Sen behöver kommunen och universitetet komma överrrens om hur de löpande kostnaderna ska fördelas.

Som det är nu betalar universitetet huvuddelen av kostnaderna och tanken är att kommunen i framtiden ska ta ett större ansvar eftersom verksamheten numera främst riktar sig till allmänheten.

- Det är en positiv resurs för oss som bor i kommunen och för turisterna. Och i den meningen är det rimligt att tänka sig att kommunen  tar en del av driftskostnaden, säger Kurt Rönnblom.

Mycket arbete återstår innan förslaget är helt färdigt men Kurt Rönnblom tror att växthuset kommer att rädda.

- Jag tror att det kommer finnas ett stort engagemang från kommunledning och universitesledning, och jag tror vi kommer att lyckas med det här, avslutar han.