Uppländska skogar finkammas på rovdjur

Tack vare snöfallet kan länsstyrelsen nu fortsätta och komplettera sin rovdjursinventering. Det finns uppskattningsvis ett sextital lodjur i länet.

Det finns dock ingen varg i Uppsala län men eventuellt en ung björnhanne, säger rovdjursansvarige Johan Månsson vid länsstyrelsen till Upplandsnytt.